wpisz treść
 
Strona główna
Strona główna

GRONO MINISTRANTÓW PARAFII WIELKIE OCZY


Na zdjęciu widzimy:
Dolny rząd od lewej: Andrzej Pigulski, Albert Janeczko, Przemysław Mazepa, Ireneusz Poznański, Adrian Grenda, Jakub Babij, Sebastian Brzoza, Jakub Kozlowski.
W drugi rzędzie od lewej:
Kamil Pupka, Marcin Sawiński, Mateusz Orłowski, Klaudia Pupka, Irena Orłowska, Weronika Orłowska, Marta Głuszyk.
Trzeci rząd od lewej: Adrian Sopel,
Klaudia Pliszka, Michał Wilczyński, Magdalena Bałata, Arkadiusz Kikta, Mateusz Gwóźdż, Nikodem Hawrylak, Tomasz Hawrylak.
Czwarty rząd od lewej:
Angelika Możdżan, Wioletta Truchan, Agnieszka Furman, Ewelina Truchan, Katarzyna Kapała.
W ostatnim rzędzie od lewej: Ks. Piotr Petka, Michał Szal, Lesław Michałów, Karol Buksa, Piotr Rogowski.

Grono ministrantów i ministrantek prowadzi ks. Wikary Piotr Petka. Zostaliśmy podzieleni na 6 grup, które mają dyżury raz
w tygodniu (Grupa I – Poniedziałek, Grupa II – Wtorek, Grupa III – Środa, Grupa IV – Czwartek, Grupa V – Piątek, Grupa VI – Sobota. ) oraz w Niedziele i Święta według grafiku.
Każda grupa posiada swojego asystenta, który wyznacza w danym dniu lub na swoim dyżurze funkcje mszalne i wpisuje punkty. Asystent jest odpowiedzialny za wzorowy przebieg mszy.
Za każdy dyżur obowiązkowy otrzymujemy +2 punkty, nieobowiązkowy +2 punkty i za nabożeństwa +1 punkt, zaś za nieobecność na dyżurze -2 punkty. Za rozmowy w zakrystii złe zachowanie otrzymujemy 0 punktów lub -2 punkty, a nawet 2 tygodniowy zakaz służenia przy ołtarzu. Za zebrane punkty na koniec roku ministranci chodzą po kolędzie z księdzem, a drugą nagrodę otrzymamy od Boga w Królestwie Niebieskim.
Spotykamy się raz w tygodniu na spotkaniach formacyjnych prowadzonych przez ks. Piotr Petka.


Wśród naszego grona mamy również samorząd ministrancki:

Prezes : Krzysztof Pliszka

Z-ca prezesa : Ewelina Truchan

Skarbnik : Marta Głuszyk

Sekretarz : Mateusz Gwóźdż

Członkowie : Klaudia Pliszka, Tomasz Hawrylak

W naszym gronie ministrantów i ministrantek mamy również ustalone skladki miesieczne w wysokości 2 zł/mies które wpłacamy do skarbnika ministrantów.


Strona Liturgicznej Służby Ołtarza Archigiecezji Przemyskiej
Strona Archidiecezji Przemyskiej